Klachtenregeling

De HAP Midden-Holland is een organisatie waar veel mensen werken. Het is niet uitgesloten dat er over bepaalde aspecten van het contact met de HAP klachten kunnen ontstaan.
Wij vinden het belangrijk dat u met uw klachten naar ons toekomt.
Voor u is het de mogelijkheid om uw klacht te uiten en met ons te bespreken. Voor de HAP is het belangrijk om te kijken hoe deze klacht in de toekomst te voorkomen en waar nodig de organisatie van de HAP te verbeteren. 

Via onderstaande link kunt u het klachtenformulier downloaden.

Klachtenformulier HAPMH

Na invulling opsturen naar:

HuisArtsenPost Midden-Holland
t.a.v. Commissie Klachten en Meldingen
Antwoordnummer 10123, 2800 VB in Gouda


Voor verdere informatie bel ons overdag:
0182-322478

 

 

 

 

 

klachtenregeling_wkkgz_

Klachtenformulier 

Klachtenregeling Huisartsenpost Midden Holland