Veelgestelde vragen 

Wanneer is huisartsgeneeskundige hulp spoedeisend buiten kantooruren?

Als u denkt dat u hulp van een huisarts nodig heeft en die hulp niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts: Bel altijd eerst naar de HAP: 0182-322488

Wie zijn de zorgverleners op de HAP?

Bij de HuisArtsenPost Midden-Holland (HAP) werken huisartsen, triagisten, verpleegkundig specialisten en physician assistants.

Wat doet de triagiste?

Triagisten zijn ervaren doktersassistenten die opgeleid zijn om op basis van uw hulpvraag en klachten te beoordelen of u zorg vanuit de HAP nodig heeft of dat u een bezoek aan uw eigen huisarts kunt afwachten. Zij zullen u daarvoor een aantal vragen stellen. In deze triage wordt ook bepaald:
– hoe snel u zorg nodig heeft
– of u naar de HAP kunt komen of dat de huisarts u thuis bezoekt of met u belt
– welke zorgverlener u behandelt: de doktersassistente, de huisarts of de verpleegkundig specialist / physician assistant of dat de zorg moet worden uitbesteed aan bijvoorbeeld de ambulancedienst, de thuiszorg of de GGZ.
Op de HAP behandelen de doktersassistenten onder andere verwondingen en voeren zij diagnostische testen uit onder supervisie en in overleg met de huisarts, verpleegkundig specialist of physician assistant.

Wat doet de huisarts?

De huisartsen op de HAP werken doordeweeks overdag in een huisartsenpraktijk in de regio. Zij hebben na hun geneeskundestudie de specialisatie huisartsgeneeskunde gevolgd. Op de HAP zijn ook huisartsen in opleiding aanwezig. Huisartsen onderzoeken en behandelen allerlei gezondheidsklachten. De huisartsen op de HAP concentreren zich daarbij op het verlenen van spoedzorg en overbruggingszorg tot uw eigen dagpraktijk weer open is. Indien nodig verwijzen zij u door naar een medisch specialist of naar uw eigen huisarts.

Wat doet de VS/PA?

Een verpleegkundig specialist (VS) heeft de masteropleiding “Master in Advanced Nursing Practice” afgerond. Een physician assistant (PA) is een paramedicus die de masteropleiding Physician Assistant gevolgd heeft. De VS en PA zijn opgeleid in het zelfstandig diagnosticeren
en behandelen van een aantal veel voorkomende ziektebeelden en gezondheidsklachten
op de HAP en ondersteunen hierbij de huisartsen bij de spreekuren. Zij zijn bevoegd om zelfstandig medicatie voor te schrijven of u te verwijzen naar een specialist.

Als de doktersassistente met u een afspraak maakt, bekijkt zij of de afspraak bij de VS/PA of
bij de huisarts wordt ingepland. De klachten die door de VS/PA worden gezien zijn bijvoorbeeld hoesten, oorpijn, keelpijn, klachten van het bewegingsapparaat en wondverzorging.
Zo nodig vindt er overleg plaats met een huisarts.

De VS en PA zijn hoofdzakelijk werkzaam in het weekend op de HAP.

Meer informatie over de VS kunt u vinden op:
http://venvnvs.nl/venvnvs/over-de-verpleegkundig-specialist/

Informatie over de PA kunt u vinden op: https://www.napa.nl/opleiding/wat-is-een-pa/

Kan de huisarts op de HAP mijn medische gegevens inzien?

De huisartsenpost streeft er naar om de medische gegevens in te kunnen zien van uw huisarts. Inmiddels is dat bij een groot deel van de aangesloten huisartsen mogelijk. Als u wilt dat uw gegevens ingezien kunnen worden geef dat dan aan bij uw eigen huisarts. Bedenk wel dat als u uw gegevens laat blokkeren deze niet tijdens openingsuren van de HAP gedeblokkeerd kunnen worden. Deblokkeren kan alleen door uw eigen huisarts op de eerstvolgende dag dat de praktijk weer open is.

Problemen met inzage in uw medische gegevens

Veel van u hebben via de huisarts en/of apotheek toestemming gegeven voor inzage in uw medische gegevens. Momenteel is het door problemen met de ICT-koppeling niet zeker dat uw informatie ook altijd beschikbaar is.
Zorg daarom voor een actuele medicatielijst en neem eventuele medisch relevante informatie (brief van een specialist, afsprakenkaartjes, lijst met bekende allergieën) mee voor een goede behandeling op de HAP.
Vraag er eventueel naar bij uw apotheek of huisarts.