Als u medicijnen gebruikt neem bij een bezoek aan de HAP dan altijd uw medicijnen mee of neem het meest recente medicijnoverzicht mee dat u van uw apotheker gekregen heeft. Wordt er bij u een visite afgelegd leg dan alvast uw medicijnen klaar voor de arts die bij u langskomt. Ook medicijnen die niet op recept maar vrij in de handel verkrijgbaar zijn kunnen belangrijk zijn als u medicijnen krijgt voorgeschreven. Vertel de arts ook dat u die medicijnen gebruikt.

 

Bij elk contact met de HAP kan, indien mogelijk, uw medische dossier opgevraagd worden. U moet hiervoor zelf wel toestemming geven via onderstaande link of via uw huisarts.

 

IGT